Gipsing og sparkling

Gipsing er en tung og krevende jobb, som setter krav til kompetanse og gjennomføring. Gjøres det slett grunnarbeid under gipsingen vil du aldri få et optimalt sluttresultat.

Før gipsen blir påført må for eksempel overflaten primes forsiktig, slik at underlaget binder.

Sparkling krever nøyaktighet og erfaring for et godt sluttresultat, og er kanskje det viktigste grunnarbeidet du gjør før tapetsering eller maling. Du vil aldri få en perfekt finish uten perfekt sparkling.

Vi har kompetanse på flekksparkling, hullsparkling, hjørnesparkling, skjøtsparkling, helsparkling og rullesparkling.

Viking Malerservice AS er en sertifisert mesterbedrift med lang erfaring med å gjennomføre denne typen oppdrag for både privatpersoner, borettslag og bedrifter – alltid med særlig fokus på kvalitet og sluttresultatet. Derfor benytter vi dyktige og erfarne håndverkere med høy kunnskap om både renovering og nybygg.

Du sparer mye frustrasjon ved å bruke fagfolk på denne viktige underlagsjobben – og du får garantert et sluttresultat du kan være stolt av!